Grafiti Ranč – 50. Godišnjice Hip-Hop culture

Grafiti Ranč nam se na svoj unikatan način zahvalio za pruženu potporu u realizaciji njihovih projekata u travnju/svibnju 2023. g. te za naše sponzoriranje smještaja za aktiviste koji su sudjelovali u radionicama za mlade i javnost tijekom obilježavanja 50. Godišnjice Hip-Hop culture.

Scroll to Top